Uw kind weer blij, onbezorgd en met zelfvertrouwen de nieuwe dag tegemoet!
Your child happy, carefree and confident again, ready to face the new day! 
 

Heeft uw kind last onzekerheid, boze buien, stress, weinig zelfvertrouwen, (faal)angst, niet naar school willen gaan, overprikkeling, erge beweeglijkheid en/of concentratieproblemen?

  • U heeft al van alles geprobeerd, maar het helpt niet.
  • U merkt dat uw kind niet lekker gaat en ontploft bij het minste of geringste, of juist op sommige moment heel verdrietig kan zijn en zich terugtrekt. 
  • U komt er niet achter wat er nu echt aan de hand is en/of merkt dat uw kind erg onzeker is, en misschien ook wel somber wordt.

 U weet één ding; Het allerliefste ziet u uw kind weer blij, zonder zorgen en met zelfvertrouwen en zin in de nieuwe dag!

Ik kan u en uw kind daarbij helpen!

Door middel van beweging, spel en oefeningen, afgestemd op uw kind, kijk ik naar wat onder het gedrag zit en waar uw kind eigenlijk last van heeft. Hierbij ga ik uit van de verbinding tussen het lichaam en het brein (de psychomotoriek). En door middel van EFT kan soms een probleem al in 1 afspraak worden opgelost!

Ook Engelstalige coaching behoort tot mijn mogelijkheden.

English text below

Does your child suffer from insecurity, angry moods, stress complaints, low self-confidence, fear of failure, not wanting to go to school, overstimulation, hyperactivity and/or concentration problems ?

  • You already tried everything, but nothing helps.
  • Your child is not going well and explodes at the slightest, or sometimes can be very sad and withdrawn.
  • You don’t know what really is going on and / or notice that your child becomes very insecure, and perhaps also gloomy.

You know one thing; You just want to see your child happy again, without worries and with self-confidence and looking forward to a new day!

I can help you and your child!

Through movement, play and exercises, I look at what is underneath the behavior and what your child actually suffers from. I start from the connection between the body and the brain (the psychomotor skills). And through EFT, a problem can sometimes be solved in 1 appointment!

Coaching in English is also possible

E-mailen
Bellen
Map
Info