Uw kind blij, onbezorgd en huppelend de nieuwe dag tegemoet, op naar 'de eigen top'!
 

 


De visuele waarneming (het zien)

'Hoe iemand de wereld om zich heen ziet bepaalt mede hoe iemand zich voelt en gedraagt'De tweede en derde ontwikkelingsfase van een kind wordt de motorisch-zintuigelijke en de perceptueel-motorische fase (de doe- en zien fase en de zie- en doe fase) genoemd.

We gaan er vanuit dat iedereen hetzelfde ziet, echter het kan zijn dat uw kind (maar ook nog bij volwassenen kan dit voorkomen) de wereld om zich heen anders ziet dan wordt verwacht. Hierbij wordt niet alleen bedoeld of de beelden die uw kind ziet wazig zijn of scherp, zoals wordt onderzocht door een opticien of de schoolarts.

 Mogelijke moeilijkheden in de visuele waarneming

Het kan zijn dat uw kind prima scherp ziet, maar moeite heeft met het goed onderscheiden van de letters en zinnen. Deze lijken te bewegen/verspringen of sommige letters/woorden lijken dikker/dunner en groter/kleiner te zijn. Dit kan problemen veroorzaken bij het goed schrijven van de letters en ook kan uw kind daardoor moeite hebben met het vinden van de volgende regel bij het lezen. Dit kan weer ervoor zorgen dat uw kind bijvoorbeeld letters gaat spiegelen, schuin schrijft of  een erg onduidelijk handschrift heeft. Ook bij het begrijpend lezen, waarbij grote stukken tekst gelezen moet worden en in de tekst moet worden  teruggezocht voor het beantwoorden van vragen, kan het uw kind veel extra energie kosten of het daardoor niet goed lukken en dat uw kind er geen zin meer in heeft.  Een veelvoorkomende disfunctie die wordt veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking is bijvoorbeeld fixatie disparatie. 
Het opbrengen van de concentratie kan hierdoor lastig zijn en uw kind kan onrustig en druk worden in de klas of meer moeite hebben met opletten en wegdromen tijdens de les. Daardoor wordt er misschien meer gemopperd op uw kind en haalt uw kind niet de resultaten op school die het zou kunnen halen.

 Een ander probleem veroorzaakt door moeilijkheden in de visuele waarneming kan zijn dat uw kind moeite heeft met het inschatten van afstanden of met balans. Hierdoor zal buitenspelen lastig en vermoeiend kunnen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan balspelen.  Uw kind kan het veel moeite kosten om in te schatten waar de bal is, waardoor het lastig kan zijn om een bal goed te kunnen vangen of gooien. Maar ook fietsen, ergens op en af springen en klimmen kan lastig zijn. Uw kind kan hierdoor angstig en onzeker worden. Ook wagenziekte of hoogtevrees kan hiermee te maken hebben.

Indien uw kind last heeft van bovenstaande problemen kan dit extra energie kosten (energieslurper) voor uw kind met niet alleen vermoeide ogen, maar ook hoofdpijn, overprikkeling, of een vermoeden van dyslexie tot gevolg.

 Visuele screening

 

Tijdens het visueel screenen worden er bij uw kind eenvoudige testjes gedaan waarbij gekeken wordt naar de oogmotoriek. Met een bioptor wordt de verwerking van wat we zien in de hersenen en de aansturing naar de handen en terug naar de ogen bekeken.
Aan de hand van de resultaten van de testjes geef ik uw kind een oefenprogramma met eenvoudige oefeningen voor thuis die langzaam worden opgebouwd in een periode van ongeveer 12 weken -> Spierballen kweken voor de oogspiertjes! 
Tijdens de sessies in mijn praktijk zal ik werken met leuke spellen en materialen om te oefenen met o.a. de oog-handcoördinatie (zie hiervoor ook onder het kopje 'Inzicht en ruimtelijke oriëntatie'), balans, het oogrichten, oogvolgen en de oogsamenwerking. 

  

E-mailen
Bellen
Map
Info