lUw kind blij, onbezorgd en met zelfvertrouwen de nieuwe dag tegemoet, op naar 'de eigen top'!
 


Dominantiepatronen

Meestal heeft ieder persoon naast een voorkeur in rechter- of linkerhand, ook een voorkeur in rechter- of linkervoet.  Wist u dat de meeste mensen echter ook een voorkeur hebben van ogen en oren, alsook een voorkeurshersenhelft!

Je voorkeurshand, -voet, -oog, -oor en -hersenhelft wordt al bepaald in de baarmoeder (vanaf ongeveer de 9e week). Deze voorkeuren (dominanties) beïnvloeden de manier waarop informatie wordt verwerkt. Door het weten van je voorkeur/dominante oog, oor, hand, voet en hersenhelft kun je (her)kennen hoe je het beste leert en reageert in stressvolle situatie.

Beide hersenhelften hebben ieder een eigen manier van informatieverwerking:

  • De rechterhersenhelft wordt ook wel het 'gestaltbrein' genoemd en gaat uit van beelden, emoties, creativiteit, gelijktijdig en begrijpen en kunnen toepassen. Deze vaardigheden heb je nodig bij de performale (ruimtelijk-visuele) vragen in een IQ test. 
  • De linkerhersenhelft wordt ook wel het 'talige analytische brein' genoemd en gaat uit van woorden, logica, rationeel, na elkaar, weten en kunnen opnoemen. Deze vaardigheden heb je nodig bij de verbale (talige) vragen in een IQ-test.

Welke hersenhelft dominant is is niet altijd makkelijk te zeggen, maar kan wel handig zijn om te bepalen welke leerstijl (talig/logisch of beeldend/creatief) voor uw kind het beste werkt. Zie hiervoor ook onder het kopje 'De verschillende leerstijlen'

Er zijn 32 verschillende combinaties van voorkeuren.
Over het algemeen kan worden gezegd dat de hersenhelften de tegenoverliggende kant van je lichaam aansturen: de linker hersenhelft stuurt de rechterkant aan en de rechter hersenhelft stuurt de linkerkant van je lichaam aan. Bij het leren van nieuwe dingen als ook bij stress worden de voorkeurszintuigen verbonden met de dominante hersenhelft. Hierdoor kun je bepalen welke hersenhelft en welke zintuigen het beste werken om nieuwe dingen te leren.
Hierbij moet wel altijd in gedachten worden gehouden dat beide hersenhelften voor veel, als nagenoeg niet zelfs alle, taken moeten samenwerken. Hierdoor is het belangrijk dat er een goede samenwerking tussen beide hersenhelften is om optimaal te kunnen leren. De samenwerking tussen beide hersenhelften kan weer worden gestimuleerd door beweging van beide lichaamshelften tegelijkertijd in dezelfde als ook in verschillende richting en ritmes (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een drummer, die moet zijn handen en voeten onafhankelijk van elkaar in verschillende ritmes kunnen bewegen, hierbij is een goede samenwerking van de beide hersenhelften essentieel!). Zie ook onder het kopje 'lateralisatie (samenwerking links-rechts)'.
Het kennen van je kind's dominantie patroon kan herkenning en (eindelijk) begrip geven doordat het duidelijker wordt waarom bepaalde dingen moeilijker zijn voor uw kind, maar ook wat de sterke punten van uw kind kunnen zijn. Het wordt makkelijker om te begrijpen hoe uw kind reageert, handelt en leert.  

E-mailen
Bellen
Map
Info