Uw kind blij, onbezorgd en huppelend de nieuwe dag tegemoet, op naar 'de eigen top'!
 

Wat is een psychomotorisch kindercoach

Psyche komt vanuit het oudgrieks en betekent ziel / Motoriek is het vermogen om te bewegen:

 Psychomotorisch betekent dan ook hoe (de bewegingen van) het lichaam en (de ontwikkeling van) het brein met elkaar in verbinding staan.

Door te kijken wat onder het gedrag van uw kind zit en waar uw kind last van heeft ga ik uw kind begeleiden door middel van beweging, spel, oefeningen en creativiteit. 

Een psychomotorisch kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling (motorische ontwikkeling) verloopt en wat de invloed hiervan kan zijn op gedrag. Mogelijke verstoringen worden opgespoord en door middel van leuke oefeningen wordt o.a. de beweging van het lichaam weer in balans gebracht -> de energieslurpers worden verbeterd!

Als kindercoach ga ik daarnaast altijd uit van de positieve intentie van het gedrag, en motiveer ik uw kind op een positieve oplossingsgerichte manier. Uw kind voelt zich weer meer in balans, veerkrachtiger en krijgt zelfvertrouwen, de energiegevers worden versterkt!

Hoe je je voelt heeft invloed op hoe je beweegt <-> hoe je je beweegt heeft invloed op hoe je je voelt

E-mailen
Bellen
Map
Info