Uw kind weer blij, onbezorgd en met zelfvertrouwen de nieuwe dag tegemoet!
Your child happy, carefree and confident again, ready to face the new day! 
 

Mijn naam is Miranda van Poeijer, getrouwd en moeder van 2 puber-knullen.

Ik vind het geweldig om moeder te zijn. Maar als moeder van een zoon die niet zo lekker ging weet ik ook uit ervaring hoe lastig dit kan zijn. Vaak weet je niet meer wat je moet doen en ook alle goedbedoelde tips vanuit de omgeving werken niet voor jou en je kind. Het kan dan ook een hele zoektocht zijn naar wat wel werkt, en daar wil ik graag bij helpen! 

Vanuit mijn opleidingen als gezondheidswetenschapper en psychomotorisch kindercoach kijk ik naar de problemen waar je kind en jij als ouder tegenaan lopen. Ik kijk naar wat onder het gedrag van zit en waar je kind last van heeft. Ik start daarbij vanuit de basis -> de samenwerking tussen het lichaam en het brein. 

Door middel van afwisselende activiteiten met bewegen, spel, en creativiteit zorg ik ervoor dat je kind weer meer plezier krijgt en duidelijker kan aangeven wat het lastig vindt en wat het nodig heeft. Ook pas ik EFT toe, wat een zeer snelle en effectieve manier is om problemen aan te pakken en op te lossen.

ps: Vaak vragen mensen hoe ik aan de naam ben gekomen van mijn praktijk. Mijn bijnaam is jarenlang 'Miertje' geweest en ik word er blij van als ik jou en je kind heb kunnen helpen om weer blij, onbezorgd en vol zelfvertrouwen de nieuwe dag tegemoet te gaan, vandaar dat ik heb gekozen voor de naam: ‘Praktijk De Blije Mier' English text below

 

Please let me introduce myself:
My name is Miranda van Poeijer, married and mother of 2 adolescent boys.

I love being a mom, but I also know from my own experience as a mother of a child who was quite struggling, how difficult this is as a mother. You often don't know what to do anymore and all the well-intentioned tips from the environment don't work for you and your child. It can therefore be quite a search for what does work, and I would like to help with that!

From my education as a health scientist and psychomotor child coach, I look at the problems that your child and you as a parent encounter. I look at the cause of your child's behavior and what your child suffers from. I start at the basis -> the cooperation between the body and the brain.

By means of activities with exercise, play, and creativity, I ensure that your child has fun again and can indicate more clearly what he finds difficult and what he needs. I also use EFT, which is a very fast and effective way to tackle and solve problems.

ps: People often ask how I got the name of my practice. My nickname has been 'Miertje' (which means 'little ant') for years and it makes me happy when I have been able to help you and your child to be happy, carefree and full of confidence again when facing the new day, which is why I have chosen the name: 'Practice The Happy Ant' (in Dutch 'Praktijk De Blije Mier').
E-mailen
Bellen
Map
Info