Uw kind weer blij, onbezorgd en met zelfvertrouwen de nieuwe dag tegemoet! Op naar de eigen top.
Your child happy, carefree and confident again, ready to face the new day! On to its/her own top 
 

please scroll down for English

Heeft uw kind last boze buien, stress, somberheid, (faal)angst, onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, spanningsklachten, 

niet naar school willen gaan, niet lekker in z'n vel zitten, overprikkeling, erge beweeglijkheid of concentratieproblemen?

 

 • En zit u met de handen in het haar, omdat u niet meer weet wat hieraan te doen.
 • U heeft al van alles geprobeerd, maar niets helpt.
 • U merkt dat uw kind niet lekker gaat en ontploft bij het minste of geringste, of juist op sommige moment heel verdrietig kan zijn en zich terugtrekt. 
 • Op school weten ze ook niet zo goed wat ze moeten doen om uw kind te helpen.
 • Wordt er misschien zelfs gedacht aan verder onderzoek, maar bent u daar (nog) niet aan toe?
 • U komt er niet achter wat er nu echt aan de hand is en/of merkt dat uw kind erg onzeker, en misschien ook wel somber wordt.

 U weet één ding; Het allerliefste ziet u uw kind weer vrolijk, blij, zonder zorgen en met zelfvertrouwen,  weer zin in de nieuwe dag!

Ik kan u en uw kind daarbij helpen!

Door middel van beweging, spel en oefeningen, afgestemd op uw kind, kijk ik naar wat onder het gedrag zit en waar uw kind eigenlijk last van heeft. Hierbij ga ik uit van de verbinding tussen het lichaam en het brein (de psychomotoriek). 

Door de verbinding tussen het lichaam en het brein te verbeteren, komt uw kind letterlijk en figuurlijk weer in balans. De concentratie en controle over het lichaam verbeteren, waardoor ook de hoe uw kind zich voelt, denkt en doet verbetert.

 Uw kind voelt zich weer blij, onbezorgd en heeft meer zelfvertrouwen!

Moeder van Milan (7 jaar)*:  Sinds afgelopen week is Milan zoveel rustiger. Het lijkt wel of hij meer ontspannen is en weer zelfvertrouwen heeft.

Vader van Sem (8 jaar)*:  Sem kijkt er al de hele dag naar uit en heeft er heel veel zin in dat je komt vandaag.

Moeder van Daan (8 jaar): Vandaag kwam Daan naar me toe om uitleg te vragen in plaats van, zoals vroeger, uit te barsten in een boze bui en de sfeer voor de rest van de dag te verpesten.

*de namen zijn niet de echte namen van de kinderen

Ook Engelstalige coaching behoort tot mijn mogelijkheden.

English text below

Does your child suffer from angry moods, stress, gloom, (failure) anxiety, insecurity, low self-confidence, tension complaints, 

not wanting to go to school, not feeling well, overstimulation, hyperactivity or concentration problems?

 • And you have no idea anymore what you can do.
 • You already tried everything, but nothing helps.
 • Your child is not going well and explodes at the slightest, or sometimes can be very sad and withdrawn.
 • At school, they also don't know what to do to help your child.
 • Are you even thinking about further investigations, but are you not ready for that (yet)?
 • You don’t know what really is going on and / or notice that your child becomes very insecure, and perhaps also gloomy.

You know one thing; You just want to see your child happy again, without worries and with self-confidence, looking forward to a new day!

I can help you and your child!

Through movement, play and exercises, I look at what is underneath the behavior and what your child actually suffers from. I start from the connection between the body and the brain (the psychomotor skills).
By improving the connection between the body and the brain, your child will literally and figuratively get back into balance. The concentration with and the control over the body will improve, which also improves the way your child feels, thinks and acts.

Your child will feel happy, carefree and more confident!

Coaching in English is also possible

E-mailen
Bellen
Map
Info